Lista najbliższych targów

"Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii"

Będzie tematem wiodącym 16 Targów Technik Grzewczych i Instalacji. Temat ten realizowany będzie poprzez ekspozycje wystawców, a także konferencję    Prosument – Twoja niezależność energetyczna z udziałem znakomitych prelegentów,   w tym PIBP iEO oraz z  WFOŚ . Temat ten wzbudza zrozumiałe zainteresowanie z racji wprowadzenia przez NFOśiGW systemu dotacji dla osób i firm, chcących być jednocześnie konsumentem i producentem energii.

Klaster Innowacji Budowlanych na Targach

Klaster Innowacji Budowlanych na Targach Budownictwa zaprezentuje ciekawy projekt pasywnej hali produkcyjnej, w której zaaplikowano innowacyjne rozwiązania uczestników Klastra. Autorem projektu jest firma członkowska  - HB Unibud z Czechowic-Dziedzic, więcej informacji można uzyskać u koordynatora Klastra bądź bezpośrednio w firmie.

Stoiska targowe w niższej cenie

Już teraz zgłoś swój udział w 46 Międzynarodowych Targach Budownictwa "Jesień 2014" a uzyskasz atrakcyjne rabaty targowe.

Gość honorowy targów

Jako gościa honorowego targów zaprosiliśmy p.Posła do Parlamentu Europejskiego, prof.Jerzego Buzka, który wystąpi także jako gość konferencji targowej.

Archiwum aktualności