Lista aktualności

Promocja Targów na Słowacji

Kontynuując wcześniej nawiązaną współpracę, patronat nad targami objęła Slovenská komora  stavebných inžinierov. W ramach współpracy izba promuje nasze targi na Słowacji, w imieniu organizatora zaprosi też do odwiedzenia targów prawie  2 000 słowackich inżynierów budowlanych.

"Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii"

Będzie tematem wiodącym 16 Targów Technik Grzewczych i Instalacji. Temat ten realizowany będzie poprzez ekspozycje wystawców, a także konferencję    Prosument – Twoja niezależność energetyczna z udziałem znakomitych prelegentów,   w tym PIBP iEO oraz z  WFOŚ . Temat ten wzbudza zrozumiałe zainteresowanie z racji wprowadzenia przez NFOśiGW systemu dotacji dla osób i firm, chcących być jednocześnie konsumentem i producentem energii.

Klaster Innowacji Budowlanych na Targach

Klaster Innowacji Budowlanych na Targach Budownictwa zaprezentuje ciekawy projekt pasywnej hali produkcyjnej, w której zaaplikowano innowacyjne rozwiązania uczestników Klastra. Autorem projektu jest firma członkowska  - HB Unibud z Czechowic-Dziedzic, więcej informacji można uzyskać u koordynatora Klastra bądź bezpośrednio w firmie.

Stoiska targowe w niższej cenie

Już teraz zgłoś swój udział w 46 Międzynarodowych Targach Budownictwa "Jesień 2014" a uzyskasz atrakcyjne rabaty targowe.