Kolejne prestiżowe patronaty nad targami

Z przyjemnością informujemy , iż do honorowych patronów zbliżających sie targów dołączyły Śląska Izba Budownictwa oraz Słowacka Izba Inżynierów Budowlanych. Jednocześnie patronat medialny objęło słowackie Radio Sever. Izby te promują Targi Bielskie wśród swoich członków, wysyłając im pełną informację o targach oraz zaproszenia do wizytacji targów. Radio Sever w najbliższych dniach rozpoczyna kampanię reklamową połaczoną z konkursami wiedzy o budownictwie i o Targach Bielskich.