Konferencja • Efektywność energetyczna •

Konferencja pod patronatem posła do PE, prof. Jerzego Buzka w czasie

20 Targów Technik Grzewczych i Zielonych Energii INSTAL SYSTEM 2018

  ZAKRES TEMATYCZNY:  

•    Efektywność energetyczna – na co powinien przygotować się przedsiębiorca w 2019 roku i kolejnych latach?
•    Jak realizować skuteczne działania dla poprawy efektywności energetycznej
•    Innowacyjne technologie dla budownictwa niskoenergetycznego i dla termorenowacji istniejących obiektów  - prezentacja rozwiązań
•    Najnowsze rozwiązania dla ogrzewania i chłodzenia budynków –prezentacja sprawdzonych w praktyce instalacji
•    Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych obiektów mieszkalnych  – efektywne, skuteczne  rozwiązania – forma warsztatowa
•    Optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej i ciepła dla obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej – forma warsztatowa
•    Optymalizacja wykorzystania energii i ciepła w firmach produkcyjnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, placówkach medycznych - warsztaty
•    Finansowanie bankowe – z jakich form finansowania warto skorzystać.
•    Środki pomocowe UE, krajowe oraz formuła ESCO.
 
 
  PRELEGENCI  
Prowadzący - dr inż. Jacek Biskupski Politechnika Krakowska, przedsiębiorca
dr inż.Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii,
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak   Małopolskie Centrum Budownictwa Energetycznego
Grzegorz Wiśniewski – Instytut Energii Odnawialnych,  dr inż. Marcin Fice, Politechnika Śląska