Vademecum wystawcy

Udział w targach przynosi wymierne efekty, zwłaszcza kiedy zaplanują Państwo działania przed targami, w ich trakcie i po.
Targi pozwalają na jednoczesną realizację wielu zamierzonych celów i pomagają w tworzeniu i pielęgnowaniu kontaktów osobistych, które są tak ważnym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej, konkurencyjnej rzeczywistości.
Dlatego tak wiele wiodących firm uznaje targi za ważny element strategii marketingowej.

Działania przed:

 • ustalić szczegółowe cele uczestnictwa w targach;
 • zaplanować stoisko tak, aby sprzyjało realizacji zamierzonych celów;
 • zaprosić potencjalnych klientów do odwiedzenia stoiska;
 • poprzedzić udział w targach reklamą i działaniami public relations;
 • zorganizować szkolenie personelu, który będzie obsługiwał stoisko;
 • skorzystać z możliwości, jakie daje Internet.

Działania w trakcie:

 • szeroka prezentacja nowości,
 • codzienne motywowanie personelu stoiska,
 • przyciąganie klientów,
 • pokazy zastosowań produktu,
 • koncentracja na kluczowej grupie docelowej,
 • umiejętne wykorzystanie kontaktów z dziennikarzami,
 • w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów należy gustownie ożywić ekspozycję.

Działania po:

 • przeprowadzić uczciwą analizę i ocenę pobytu na targach,
 • dokonać pomiaru wyników – porównania celów zamierzonych z osiągniętymi,
 • wykorzystać kontakty, które zostały nawiązane w trakcie targów,
 • przeprowadzić mailing do gości targowych,
 • podtrzymać kontakty z prasą, by zapewnić firmie odpowiedni rozgłos,
 • zarezerwować miejsce na przyszły rok.