List od Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP pana Olgierda Dziekońskiego

W dniu rozpoczęcia targów z wielką satysfakcją przyjeliśmy list Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP pana Olgierda Dziekońskiego, którego wielokrotnie mieliśmy przyjemność gościć na targach.