"Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii"

Będzie tematem wiodącym 16 Targów Technik Grzewczych i Instalacji. Temat ten realizowany będzie poprzez ekspozycje wystawców, a także konferencję    Prosument – Twoja niezależność energetyczna z udziałem znakomitych prelegentów,   w tym PIBP iEO oraz z  WFOŚ . Temat ten wzbudza zrozumiałe zainteresowanie z racji wprowadzenia przez NFOśiGW systemu dotacji dla osób i firm, chcących być jednocześnie konsumentem i producentem energii.