Nasi partnerzy

Czesko-Polska Izba Handlowa

ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava
Tel: +420 596 612 230
E-mail: cpok@opolsku.cz
Web: http://www.opolsku.cz/pl/

Słowacko-Polska Izba Handlowa

ul. Hálkova 31
010 01 Žilina
Tel: 00421-41-7235 102
E-mail: polskoza@za.scci.sk

Okręgowa Izba Gospodarcza Okręgu Morawsko-Śląskiego

ul. Výstavní 2224/8
Ostrava – Mariánské Hory
Tel: +420 597 479 333
E-mail: info@khkmsk.cz sekretariat@khkmsk.cz

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

ul. Przemysłowa 10/16
40-020 Katowice
Tel: (032) 782 15 47
E-mail: izbakat@venco.com.pl
Web: http://www.izba.budowlany.pl/

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
43-100 Tychy
Tel: +48 32 327 72 77, +48 32 327 73 77
E-mail: izba@izba.tychy.pl
Web: http://www.izba.tychy.pl/

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach

ul. Damrota 66
43-100 Tychy
Tel/fax: (032) 227 39 63
E-mail: biuro@cech.tychy.pl
Web: http://www.cech.tychy.pl/

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

ul. Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała
Telefon +48 33 822 90 49, 812 64 18
E-mail: biuroizby@cci.pl
Web: www.cci.pl

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Adama 1b
40-467 Katowice
Tel./fax. 32-255-45-52, 32-229-80-87, 32-608-07-22, 32-608-07-23
E-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Web: slk.piib.org.pl

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego

ul. Homera 55
80-299 Gdańsk
Telefon: +48 58 524 12 06 / +48 58 524 12 00
E-mail: pibp@pibp.pl
Web: www.pibp.pl

Śląska Izba Budownictwa

ul. Szeligiewicza 20 lok. I
40-074 Katowice
tel.: 32 258 90 00
E-mail: izbabud@izbabud.pl
Web: www.izbabud.pl

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

ul. Poznańska 55
44-103 Gliwice
Tel. 32 279 82 15
E-mail: sekretariat@markor.pl justyna@markor.pl
Web: www.sggik.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

ul. Podgórna 4
40-026 Katowice
Tel. kom. 501-810-149 | tel./fax (032) 256 35 32
E-mail: pzits@pzits.com.pl
Web: http://www.pzits.com.pl/

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała, ul. Grażyńskiego 108
tel. (33) 81 28 292
email: pzits@pzitsbeskidy.pl
www: www.pzitsbeskidy.pl