Program Konferencji

 

2  Konferencja Budownictwa Zero i Niskoenergetycznego 

PROGRAM

piątek 23.03.2018 r., g. 11.00

 

   

Prowadzący : dr inż. Jacek Biskupski,  Wydział Energii i Paliw  AGH

SESJA 1

 

Wprowadzenie – Budownictwo  zero i niskoenergetyczne kluczem do budownictwa przyszłości, aktualna sytuacja, potencjał zmian

  dr inż. Stanisław Grygierczyk,  Park Naukowo- Technologiczny Eurocentrum Katowice3

SESJA 2

Nowe rozwiązania i  technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji  w budownictwie zero- i niskoenergetycznym

  mgr inż.Irena Łobocka, Klaster Zrównoważonej Infrastruktury

SESJA 3

Racjonalność i ekonomika termoizolacji w procesie renowacji istniejących i tworzenia nowych budynków niemal ZEB                               

  dr inż.Tomasz Steidl  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika

SESJA 4

Efektywne energetycznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie  zero i nisko energetycznym                             

  dr inż. Jacek Biskupski Wydział Energii i Paliw  AGH                     

SESJA 5

Racjonalizacja energetyczna budynków już istniejących, w tym budynków zabytkowych, autonomizacja energetyczna . 

  dr Tomasz Budy, Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska

SESJA 6

Budynki zero i  niskoenergetyczne (NZEB). Wymagania techniczne i prawne. Rola Uczelni Wyższych we wdrażaniu budynków NZEB w Polsce.

 

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak,  Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

SESJA 7

Wymagania i kierunki zmian prawnych w odniesieniu do budynków zero i  nskoenergetycznych

  Prelegent: Łukasz Balion  doradca energetyczny   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

Runda pytań i odpowiedzi, dyskusja.

 Seminarium praktyczne    - prezentacje

Rejestracja na Konferencję uprawnia również do bezpłatnego wejścia na Targi - zobacz więcej.

 REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ 

 

Patronaty honorowe                                                                                                                                 

um-m1516190687

 
patronat-honorowy-jerzy-buzek1502356133

Jerzy Buzek,  Premier RP 1997 – 2001, Przewodniczący PE 2009 – 2012,

Poseł do PE od 2014 roku

   
images14218370631453460658 Prezydent Miasta Bielska-Białej

Patronaty branżowe                                                                                                                                  

rig-w-katowicach1488967568 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 81423143196

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

       
izba-czeska1488968021 Czesko-Polska Izba Handlowa izba-bielsko21488967881 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
       
gci-czlonkiem-slaskiej-izby-budownictwa1423135168 Śląska Izba Budownictwa sarpbb14097445581428662152
 
Stowarzyszenie Architektów PolskichOddział w Bielsku-Białej
       
logo-pzits1471596980 Polskie Zrzeszenie Inżynierówi Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach
 polska-korporacja-techniki-grzewczej14303071471459428002 Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Okręgowy Oddział w Katowicach
       
logo-pzits1471596980
Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej
13336314551423143080 Polski Instytut Budownictwa Pasywnegoi Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
kign-logo1490697418
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach