Promocja Targów na Słowacji

Kontynuując wcześniej nawiązaną współpracę, patronat nad targami objęła Slovenská komora  stavebných inžinierov. W ramach współpracy izba promuje nasze targi na Słowacji, w imieniu organizatora zaprosi też do odwiedzenia targów prawie  2 000 słowackich inżynierów budowlanych.