Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

W związku z uruchomieniem przez NFOŚiGW programu  Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii  trakcie  najbliższych 16 Targach Technik Grzewczych zorganizowana będzie konferencja "Prosument- Twoja niezależność energetyczna" z udziałem znakomitych gości. Współorganizatorem będzie Polska Korporacja Techniki Grzewczej/o Katowice