Regulamin dla zwiedzających

 Regulamin dla zwiedzających.

 

Targi zdrowej żywności, zdrowego stylu życia i Ekorodziny „EKOstyl”.

 

Bielsko – Biała, 19 – 20 czerwca 2021, Hala pod Dębowcem

 

1.         Targi odbędą się w Bielsku-Białej w dniach 19 i 20 czerwca br. w Hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26.

 

2.         Udostępnione będą codziennie w godz. 10.00 – 19.00.

 

3.         Wstęp na targi  oraz parkingi są  bezpłatne.

 

Obowiązuje  rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny na stronie targów – www.targiekostyl.pl.

 

Należy go wydrukować i złożyć  w punkcie informacyjnym przy wejściu na targi.

 

Można go też pobrać i wypełnić na miejscu.

 

4.         Na targach w celu rejestracji ilości osób wchodzących i wychodzących obowiązuje osobne wejście do obiektu oraz  osobne wyjście z obiektu.

 

5.         Obowiązuje noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz inne aktualne przepisy sanitarne.

 

6.         W wyznaczonych miejscach ustawione są punkty dezynfekcji rąk (przy wejściu i wyjściu, toaletach, restauracji targowej,

 

Salce prelekcyjnej i innych miejscach).

 

7.         Wchodząc na teren targów zwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęć

 

i nagrań wideo swojego wizerunku przez Organizatora targów w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia.

 

8.         Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych,

 

a także zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem targów, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

9.         Zabronione jest zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania itp).

 

10.      Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia wnoszonego przez siebie na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, telefon komórkowy, laptop, aparat fotograficzny). Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za tego typu straty lub uszkodzenia.

 

11.      Zwiedzający winien przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż oraz regulaminu obiektu targowego.

 

         UWAGA. Na targach obowiązuje określony limit ilości osób.Osoby zaszczepione nie są wliczane w ten limit.

 

        Należy okazać zaświadczenie  szczepienia.

 

 Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości. W godzinach zwiększonej frekwencji (szczególnie w czasie trwania atrakcji  targowych) mamy pewność wejścia.

 

 

 

 

Organizator targów będzie w czasie ich trwania  stosował wszelkie procedury  zgodne

z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

 Wdrożenie tych  procedur pozwoli, aby czas poświęcony na targach dla Wystawców oraz Zwiedzających był przyjemny, bezstresowy  i komfortowy, a co najważniejsze bezpieczny.