Regulamin

Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej, w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez ASTRA Biuro promocji i Wystaw z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 5, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania.