60 Międzynarodowe Targi Budownictwa JESIEŃ 2022

O targach

60 Międzynarodowe Targi Budownictwa https://targibielskie.pl/targi/60-miedzynarodowe-targi-budownictwa-jesien-2022/


Prestiżowa, największa w południowej Polsce  impreza targowa,  prezentuje najnowsze technologie wiodących producentów i zapewnia przegląd rozwiązań dla podniesienia jakości i komfortu zamieszkania oraz  usprawnienia  procesu budowy.
To także miejsce spotkań, prezentacji nowych trendów i wymiany doświadczeń, swoim zasięgiem obejmuje region pogranicza polsko- czesko – słowackiego.
Za cel postawiliśmy sobie bowiem promowanie nowatorskich rozwiązań budowlanych,  a także wszelkie działania  dla kształtowania  zdrowej, przyjaznej infrastruktury mieszkaniowej, a także  funkcjonalnej przestrzeni społecznej dostępnej wszystkim.
Temat przewodni  targów to „Buduj Nowocześnie”.

 

Patronaty honorowe

 


Prezydent Miasta Bielska-Białej

 

Patronaty branżowe

 


Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Czesko-Polska Izba Handlowa
Beskidzka Izba Gospodarcza w Bielsku-Białej
Śląska Izba Budownictwa
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bielsku-Białej
Polskie Zrzeszenie Inżynierówi Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych

 

Patronaty medialne

 

 

Współpraca