Ważna Konferencja Budownictwa Zero i Niskoenergetycznego infoENERGIA 2018

Zapraszamy już 23 marca 2018 do Bielska-Białej na międzynarodową konferencję infoENERGIA, gdzie eksperci przedstawią m. in. nowe rozwiązania i technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji  w budownictwie zero- i niskoenergetycznym, a także  nowoczesne  systemy zaopatrywania budynków w ciepło i chłodzenie. Zapraszamy!

Zakres tematyczny :

·         Nowe rozwiązania i  technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji  w budownictwie zero- i niskoenergetycznym.

·         Efektywne rozwiązania w zakresie instalacji cieplnej, wentylacji i klimatyzacji  oraz metody służące odzyskowi energii.

·         Nowoczesne  systemy zaopatrywania budynków w ciepło i chłodzenie

·         Stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie i ich bezpośrednie przełożenie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budynków

·         Sprawdzone rozwiązania i przykłady dobrych praktyk.