ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA - konkurs dla wystawców

filar2-copy1452673887

Zapraszamy Wystawców do wzięcia udziału w Konkursie o Złoty Filar Budownictwa, który jest nagrodą przyznawaną firmom uczestniczącym w Międzynarodowych Targach Budownictwa w Bielsku-Białej od ponad 25 lat.
 
Jest wyróżnieniem bardzo cenionym i prestiżowym w skali kraju. Pomaga podkreślić i uwiarygodnić jakość i zalety nagrodzonego produktu lub technologii oraz zdobyć dodatkowe punkty w  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.
 
W Konkursie Targowym można ubiegać się o następujące nagrody i wyróżnienia:
- wyróżnienie przyznane przez Premiera Jerzego Buzka za działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
- Złoty Filar Budownictwa
- Puchar Prezydenta Miasta Bielska – Białej
- Statuetkę SARP odz. Bielsko – Biała
- Puchar Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa
 
Konkurs Targowy obejmuje trzy grupy tematyczne:
  • Materiały, technologie budowlane, izolacje, pokrycia dachowe, nawierzchnie oraz projekty architektoniczne;
  • Techniki wykończenia wnętrz, chemia budowlana, stolarka budowlana;
  • Technika grzewcza i instalacyjna.
Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do dnia 15 marca 2018 r.
Preferowane będą  rozwiązania innowacyjne, energooszczędne oraz przyjazne dla środowiska.
 
Zgłoszone wyroby i technologie będzie oceniać specjalnie do tego celu powołana Komisja Targowa d/s Konkursu składająca się z uznanych autorytetów i ekspertów środowiska naukowego oraz branży budowlanej. Obrady Komisji odbędą się w dniu 20 marca 2018 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 marca 2018 r. na uroczystym Spotkaniu dla Wystawców.