Seminarium dla budujących

SEMINARIUM

dla budujących lub planujących budowę pt. „DOM CIEPŁY I PRZYJAZNY”.

Wydarzenie towarzyszące 55 Międzynarodowym Targom Budownictwa „Twój Dom 2019” w Bielsku-Białej.
Seminarium  odbędzie się w dniu 16 marca br. (w drugim dniu targów) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej na terenie Hali Wystawowej.
 
Celem Seminarium jest ułatwienie  inwestorom realizację budynków o niemal zerowym zużyciu energii nZEB według nowych zasad. Zgodnie z dyrektywą unijną, będą obowiązkowe dla wszystkich nowych obiektów od 2020 r.
 
Uczestnicy poznają najnowsze przepisy aktualnie obowiązującego prawodawstwa oraz systemy wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla budujących.
Ponadto zaprezentowane będą najnowsze rozwiązania w zakresie  technologii tworzenia budynku o bardzo niskich kosztach eksploatacji, a także możliwości  wykorzystania zielonej energii dla uzyskania jego  maksymalnej efektywności energetycznej – przedstawione przez ekspertów  i praktyków
 

PROGRAM  SEMINARIUM

Nowe wymogi energooszczędności w obiektach budowlanych nZEB  w praktyce projektowej.
 
Na co powinien przygotować się inwestor w 2019 roku i kolejnych latach?
● Wymagania i kierunki zmian prawnych w odniesieniu do budynków niskoenergetycznychnZEB.
● Nowe rozwiązania i  technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji  w budownictwie  zero- i niskoenergetycznym.
● Kluczowe parametry produktów – certyfikaty, atesty, aprobaty, na jakie wartości należy zwracać uwagę, stosując konkretne rozwiązania, aby spełnić wymogi zarówno energooszczędności, jak i obowiązujących przepisów
 
 
Aspekty wykonawcze w budynkach nowo wznoszonych i istniejących
● Materiały i technologie nowych generacji stosowane w obiektach budowlanych nowych i istniejących dla zwiększenia efektywności energetycznej.
● Efektywne rozwiązania w zakresie instalacji cieplnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej oraz metody służące odzyskowi energii, aby uzyskać oczekiwane wyniki energooszczędności.
● Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie nisko i zero energetycznym.
● Stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie i ich bezpośrednie przełożenie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budynków, a także wpływ na środowisko naturalne.
 
Organizatorem Seminarium jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego. Prelegentami będą przedstawiciele i uznane autorytety w/w Instytutu.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału – wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja.